Waardebepaling - Overname In Bedrijf

Published Feb 13, 21
6 min read

Waardebepaling Bedrijf

Het verkopen van een onderneming is een complex traject waarin veel verschillende specialismes aan bod komen. Naast diverse operationele afspraken en het vinden van de juiste koper(s) krijgt u te maken met zaken als waardebepalingen, onderhandelingen, financieringen, juridische zaken, fiscale aspecten, een boekenonderzoek, en nog veel meer. Wij zorgen ervoor dat u dit traject met een gerust gevoel doorloopt.

Uw is geen dagelijkse kost (aan-verkopenbedrijf.nl). De meeste ondernemers hebben dan ook geen idee hoe ze dat moeten doen. Hoe voorkomt u dat het bij personeel, klanten, leveranciers en concurrenten bekend raakt? Waar vindt u kopers? Is er überhaupt belangstelling voor uw bedrijf en wat is het dan waard? En hoe verloopt zo’n proces eigenlijk?Diligence heeft al veel overnames begeleid in alle denkbare branches en in alle soorten en maten, zowel nationaal als internationaal.

Onze bedrijfsverkoop specialisten zijn voor elke directeur-grootaandeelhouder (DGA) raadsman én onderhandelaar in de wereld van bedrijf verkopen (waarde bedrijf bepalen). Onze dienstverlening bij bedrijf verkopen bestaan uit de volgende activiteiten:we brengen de onderneming in kaart (informatiememorandum)we waarderen en bepalen in overleg de vraagprijswe benaderen discreet (anoniem) de markt en peilen de interesse van potentiële koperswe verstrekken informatie aan geïnteresseerden, uiteraard na ondertekening van een geheimhoudingsverklaringwe onderhandelen met potentiële kopers en werken dit uit in een intentieovereenkomstwe begeleiden het due diligence onderzoek en bespreken en onderhandelen de consequenties hiervanen we (helpen) de bereikte transactie vast te leggen in contracten tot aan levering van aandelen bij de notarisMet andere woorden: de Diligence specialist voert de regie over het gehele verkoopproces.

Begeleiding Bij Het Verkopen Van Uw Bedrijf

En dat houdt niet op bij het afronden van de transactie. De DGA kan ook bij nazorg (conflict met de koper, afhandeling van betalingen etc.) een beroep doen op de Diligence specialisten. We rekenen bij verkopen van een bedrijf in overleg een vast uurtarief of een vaste aanneemsom voor de begeleidingswerkzaamheden, in combinatie met een succesfee over de door Diligence onderhandelde transactiewaarde.In de dagelijkse praktijk hebben ondernemers behoefte aan een praktische handleiding. Dit is begrijpelijk omdat de verkoop van het bedrijf één van de belangrijkste beslissingen is die een ondernemer moet nemen en hij /zij er geen ervaring in heeft kunnen opbouwen. Een eerste stap die vaak onderbelicht is of waar te weinig tijd voor uitgetrokken wordt is het voorbereiden van de onderneming op de overdracht.

Bij verkoopklaar denken we aan de volgende zaken: Past de structuur van de onderneming bij uw wens(en) tot verkoop ervan? Zijn de balans en de winst- en verliesrekening geoptimaliseerd? Liggen afspraken met derden goed vast? Is de onderneming onafhankelijk van de ondernemer? Zorg voor het up to date houden van de onderneming.

Hoeveel Is Mijn Bedrijf Waard? Dat Is Simpeler Dan U Denkt

Wilt u bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill verkopen dan vergt dit een andere benadering dan wanneer het gaat om de aandelen (in de BV). Is er sprake van verschillende van elkaar te scheiden bedrijfsactiviteiten, bedenk dan of u die in één keer wilt verkopen of dat opsplitsing en aparte verkoop tot een hogere opbrengst zullen leiden.

Waardebepaling Van Een BedrijfWat Is Jouw Bedrijf Waard? - Waardebepaling Van Een Bedrijf

Wilt u dit samen met uw bedrijf verkopen of wilt u dit houden en met toekomstige verhuur daarvan een inkomen genereren? Is het verstandig om het onroerend goed in een afzonderlijke BV te hebben of is het beter dit over te brengen naar privé? Als deze vragen zijn beantwoord is het belangrijk om te beoordelen of de huidige structuur van uw onderneming aansluit bij deze wensen. bedrijf verkopen.

Bedrijfswaardering En OvernameUw Bedrijf Verkopen - Bedrijven Verkoop

Beoordeel de posten die voorkomen op de balans. aan-verkopenbedrijf.nl. Zijn deze noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, of zijn er posten die eveneens een privé karakter dragen (te dure auto’s van de zaak?). Wordt het pand optimaal benut of is een deel (onder) te verhuren of zelfs te verkopen? Schoon uw debiteurenbestand op.

Wat Is Mijn Bedrijf Waard?

Is er sprake van “overtollige” liquide middelen? Kijk of er ruimte is een deel van deze overtollige middelen vooruitlopend op de verkoop over te hevelen naar de holding of zelfs naar privé. Is er sprake van een gezonde financiering van de onderneming? Als de onderneming voornamelijk met “eigen geld” is gefinancierd, zorg dan voor een redelijke financiering door een bank - waarde bedrijf bepalen.

Zijn de voorzieningen in overeenstemming met de mogelijke toekomstige verplichtingen (garanties, onderhoud, pensioenen)? Beoordeel de posten van de winst- en verliesrekening: is de winst optimaal? Zijn alle kosten echt nodig om de winst te maken en zijn zij marktconform? Denk daarbij niet alleen aan salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden van de ondernemer en wellicht van familieleden maar bijvoorbeeld ook aan de huur van het “eigen” pand, reclame, representatie en sponsoring of werkzaamheden voor eigen gebruik en ook de kosten van interne financiering. bedrijf verkopen.

Normaliseren dus. Uiteraard gebeurt dit ook in de gesprekken met de potentiële koper maar dat geeft altijd stof tot (lange) discussies. Het is beter als u hier tijdig zelf al de nodige maatregelen heeft genomen. Wilt u uw bedrijf verkopen? In de praktijk komt het nog steeds vaak voor dat afspraken met afnemers, leveranciers en personeel niet (goed genoeg) zijn vastgelegd.

Bedrijf Verkopen - Overname

Een koper wil natuurlijk maximale zekerheid dat hij na de koop van de onderneming niet geconfronteerd wordt met een leegloop van afnemers en personeel. Verder wil hij voorkomen dat leveranciers van de overdracht gebruik maken de prijzen en voorwaarden te verhogen. Het spreekt voor zich dat merken, octrooien, patenten maar ook specialistische kennis goed moeten zijn afgedekt.

Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

Veelal is er in het MKB sprake van dat de ondernemer de onderneming is. Het is zijn levenswerk waarin hij veel energie gestoken heeft en het zijn vaak de contacten van de ondernemer en zijn kennis die voor de continuïteit van de onderneming zorgen. Het is zaak om tijdig ervoor te zorgen dat intern één of meer medewerkers een aantal van de rollen van de ondernemer over kan / kunnen nemen.

Wanneer u uw bedrijf wilt verkopen, zorg ervoor dat de onderneming er “tiptop” uitziet. Dat geldt niet alleen voor de cijfers maar zeker ook voor het gebouw, inventaris en de bedrijfsmiddelen. Denk erbij dat als u uw huis verkoopt u voor de geïnteresseerde bezoeker zorgt dat de boel is opgeruimd en dat alles goed in de verf zit.

Bedrijfsverkoop En Bedrijfsoverdracht

Denk er aan dat dit ook moet gelden voor de verkoop van uw bedrijf. De koper zit niet te wachten op het direct moeten investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen of het herstellen van achterstallig onderhoud. Dat zal altijd gecompenseerd worden in de koopsom die de koper bereid is te betalen, maar geeft de koper eveneens de argwaan of het met de onderneming wel goed zit.

Voorbereiding Voor De Waardebepaling Van Een BedrijfWaardebepaling - Overname In Bedrijf

Bedenk van tevoren welke concessies u wilt doen en welke niet. Zorg voor een goede geheimhoudingsverklaring, een dekkende intentieverklaring (LOI) en een waterdicht overnamecontract. Bedenk dat er tijdens de onderhandelingen een punt komt waarop je niet meer zonder consequenties het proces eenvoudig kunt beëindigen. En een intentieverklaring is vaak niet (meer) vrijblijvend.

Zorg dat zaken op orde zijn, werk mee en heb geen geheimen (als die uitkomen heeft dat verstrekkende gevolgen) Het opbouwen van het bedrijf heeft vele jaren gekost. Het op een goede en gedegen manier overdragen verdient geen overhaaste beslissingen Blijft u nog een periode betrokken bij het bedrijf en op welke manier gaat u genieten van de verdiende vrije tijd? Hoe gaat u de opbrengst zo goed mogelijk veiligstellen?Bedrijfsopvolging binnen de familie is een bijzondere vorm van het verkopen van het bedrijf.

Navigation

Home

Latest Posts

Kantoorruimte Huren Rotterdam

Published Feb 28, 21
6 min read

De Rotterdam Kantoorruimte

Published Feb 27, 21
6 min read